top of page

Crisismanagement

De cursus crisismanagement is bedoeld om een organisatie praktische handvaten te geven in de voorbereiding en bestrijding van een crisis. De doelgroep is elk type organisatie die getroffen kan worden door een crisis, denk aan: school, ziekenhuis, multinational, openbaar gebouw, fabriek of logistiek bedrijf en overheidsdiensten.
Een crisis kan veroorzaakt worden door een calamiteit als brand of groot ongeval, maar ook door bijvoorbeeld een cyberaanval, dreiging van buitenaf (terrorisme) of examenfraude.

CCB-Crisismanagement

*Cursusprijs (2024) is inclusief alle kosten, maar exclusief BTW.

Samenvatting  crisismanagement

  • Cursus van 1 dagdeel (3,5 uur). 

  • Geschikt voor elke organisatie zoals school, ziekenhuis, multinational, openbaar gebouw

  • Vooraf een korte inventarisatie door CCB

  • Scenario’s afgestemd op het bedrijf

  • Kort, bondig en interactief met veel ruimte voor vragen

  • Geschikt voor zowel beginners als gevorderden

  • Prijs per groep: € 1.088*

Inhoud

Een klant aan het woord: hmcollege

Begin 2018 hebben we een cursus crisismanagement verzorgd aan het HMC Amsterdam met opdrachten speciaal geschreven op de risico's en situatie van de school. Na afloop hebben we gevraagd hoe ze het ervaren hebben:

Hoe beoordelen jullie het programma?

"Programma was goed, het was nuttig om bijvoorbeeld eens mee te maken hoe het is als je een microfoon voor je neus krijgt."

Wat vonden jullie van de trainer?

De trainer was ook prima. Heldere uitleg, to the point, niet te langdradig.

Was deze cursus zowel geschikt voor de nieuweling als de wat meer gevorderde persoon?

"Zowel de nieuwelingen als de gevorderden hadden wat aan deze cursus. Dit onderwerp was nog niet eerder zo intensief behandeld."

Heeft deze cursus nieuwe inzichten of ideeën voor de school opgeleverd?

"We zijn zeker op nieuwe ideeën gekomen zoals meer stappenplannen en een app-groep voor het crisisteam."

Klant aan het woord

Vraag & antwoord

Wat is een crisis?

Onder een crisis wordt verstaan een bedreigende situatie voor de gehele organisatie met een verrassingselement, een hoge mate van onzekerheid en waarbij er direct gehandeld moet worden. Een crisis kan veroorzaakt worden door een calamiteit als brand of groot ongeval, maar ook door bijvoorbeeld een cyberaanval, dreiging van buitenaf (terrorisme) of examenfraude.

Wat is crisismanagement?

Het doel van crisismanagement is de crisis te beheersen, verdere escalatie te voorkomen en schade zo veel mogelijk te beperken. Onder andere het voorkomen en beperken van imagoschade en omgang met media/pers komt in de workshop aan bod.  

 

Wie is de doelgroep voor deze workshop crisismanagement?

De doelgroep van deze cursus is elk type organisatie die getroffen kan worden door een crisis, denk aan: school, ziekenhuis, multinational, openbaar gebouw, fabriek of logistiek bedrijf en overheidsdiensten.

Het is geschikt voor zowel beginners als meer gevorderde deelnemers van een crisisteam.
 

Wat is de inhoud van de cursus crisismanagement?

De cursus is kort, bondig, interactief. Na een korte brainstormsessie over crisismanagement binnen de eigen organisatie wordt er een keuze gemaakt uit een aantal scenario’s die de groep(en) gaan oefenen. Er worden realistische gebeurtenissen voorgeschoteld waarbij de deelnemers deze als crisisteam aanpakken. Er is verder voldoende ruimte voor discussie en vragen. Als laatste komt het onderwerp crisiscommunicatie en de pers aan bod.
Na afloop wordt er kort samengevat, met tops en tips. Er wordt ook een hand-out uitgedeeld met praktische informatie.


 

Vraag en antwoord

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur

Neem

contact

op

bottom of page