Nascholing workshops

Ontruimen is ene vak.png
1. Workshop: Ontruimen is een vak

Deze workshop is opgedeeld in drie thema’s:

  • Ontruimen:

  • omgaan met alarmmeldingen

  • bommelding of verdacht object/poststuk

 

Het programma op hoofdlijnen

Ontruimen

Een goed draaiboek maken voor ontruimingen is niet zomaar iets dat je tussendoor doet. Veiligheidsexpert Peter Schut vertelt in deze workshop meer over de voorbereidingen die jouw cursisten kunnen treffen. Daarbij komt onder andere aan de orde:

  • Doelgerichte beschouwing van de vluchtveiligheid

  • Hoe kun je rekenen aan ASET en RSET (beschikbare versus benodigde ontruimingstijd)

  • Het opstellen van een goed scenario en oefendraaiboek

  • Resultaten van een ontruimingsoefening meetbaar maken (SMART)

  • Evaluatie en terugkoppeling lessen ontruimingen

 

Alarmmeldingen
Hoe leer je je cursisten om adequaat op te treden bij melding van een incident, calamiteit of dreiging? In vogelvlucht behandelen we verschillende gesprekstechnieken, het registreren van gegevens en het alarmeren van hulpverlening en deze voorzien van de juiste informatie.  


Bommelding en verdachte objecten
Tot slot geeft een Teamleider Explosieve Veiligheid (TEV) van de politie handvatten die je kunt gebruiken bij oefeningen van scenario’s over bommeldingen, verdachte pakketten of poststukken.
 

Verder leer je meer over de acties die de professionele hulpdiensten bij een bommelding of verdacht object ondernemen en welke informatie bhv’ers kunnen overbrengen na zo’n melding. Denk daarbij aan de 7 W’s: waarom, wat, welke wijze, wanneer, wie, waarmee en waar) en andere relevante achtergrondinformatie. Na deze workshop kun je bhv’ers tips geven over het optreden bij zo’n incident.

 

Duur: één dagdeel van drie uur.

Kosten: workshop € 75 per dagdeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EHBO als er drank of drugs in het spel is

De eerstehulpverlener krijgt steeds vaker te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens evenementen, maar bijvoorbeeld ook tijdens het uitgaan of in werksituaties. In deze workshop komen de effecten en gevaren van verschillende alcoholische dranken en drugs aan bod. Daarnaast gaan we ook in op andere situaties die een EHBO’er bij evenementen en festivals kan tegen komen.


Het programma op hoofdlijnen

We bespreken de effecten en gevaren van verschillende alcoholische dranken en drugs. Ook worden de meest voorkomende gezondheidsverstoringen als gevolg van drank- en drugsgebruik behandeld. Natuurlijk krijg je handvatten hoe je dit thema in je lessen kunt verwerken.

Bij festivals en evenementen kan een EHBO’er ook voor andere medische klachten worden ingeschakeld. Denk aan flauwvallers, gewonden, bloedingen, pepperspray en blaren. Ook zijn situaties denkbaar waarbij de aanwezige Eerste Hulpverlener zelfstandig aan de slag moet omdat de professionele hulpdiensten het terrein mogelijk (nog) niet kunnen betreden vanwege de veiligheid (afgrendeling terrein) of de slechte bereikbaarheid door verstopping van toegangsroutes. Hoe je je cursisten op die specifieke situaties voorbereidt, leer je bij deze nascholing.


Duur: één dagdeel van drie uur.

Kosten: workshop € 75 per dagdeel.

 

 

3. Agressie en grensoverschrijdend gedrag

Wat minder voor de hand liggend maar zeker niet onbelangrijk, is de rol die bhv’ers en leidinggevenden kunnen spelen bij agressie en geweld. Besteed er in je bhv-trainingen eens aandacht aan. Na deze nascholing agressie en grensoverschrijdend gedrag kun je je cursisten handvatten geven en leer je hoe je eenvoudige praktijkoefeningen kunt doen.


Het programma op hoofdlijnen

‘Emotie mag, agressie mag niet’. Een cursist moet kunnen bepalen waar emotie eindigt en agressie begint. Door mee te veren en aan te sluiten, is een dergelijke situatie vaak te de-escaleren en kan voorkomen worden dat emotionele uitingen uitmonden in agressie. Gedrag dat persoonlijk gericht is tegen de betreffende medewerker wordt nooit getolereerd. Laat de ‘dader’ zich niet begrenzen, dan zal dat leiden tot gedragingen als intimideren, oplopen naar verbale agressie en eindigen in fysiek geweld. Een medewerker moet het contact dan ook op een veilige manier kunnen beëindigen voordat de situatie escaleert.


Vanuit ‘eigen veiligheid eerst’ is inzicht in de eigen triggers, het eigen spanningsniveau, de menselijke stress systemen (vecht en vlucht) en de hieruit voortvloeiende gedragingen een essentieel onderdeel in de aanpak van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Tijdens deze workshop maken we een vertaling van de theorie naar de praktijk.


Duur: één dagdeel van drie uur.

Kosten: workshop € 75 per dagdeel.


 

 
 

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur

Neem

contact

op