top of page

Ontruimingsplan

In het Bouwbesluit staat dat een ontruimingsplan verplicht is, indien een brandmeldinstallatie verplicht is voor een gebouw. Dit is onder andere afhankelijk van de gebruiksfunctie, oppervlakte en hoogte van het gebouw. Het ontruimingsplan wordt door ons opgesteld volgens de landelijk geldende NEN-8112 norm. De norm geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. 

CCB-Ontruimingsplan

Samenvatting ontruimingsplan

  • Ontruimingsplan op maat gemaakt voor elke organisatie

  • Indeling conform de landelijk geldende NEN-8112 norm

  • Afspraak op korte termijn, concept ontruimingsplan binnen 2 weken

  • Bevat duidelijke korte takenkaarten voor BHV en medewerkers

  • Zowel in Nederlands als in het Engels mogelijk 

  • Prijs op aanvraag (klik op oranje knop beneden)

Ontruimingsplan

Vraag & antwoord

Vraag en antwoord

Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Een ontruimingsplan is verplicht wanneer er in je gebouw een brandmeldinstallatie verplicht is. Of een brandmeldinstallatie verplicht is, kan je terugvinden in het Bouwbesluit 2012 (Bijlage I). Dit is onder andere afhankelijk van de gebruiksfunctie, oppervlakte en hoogte van het gebouw. De adviseurs van CCB Groep kijken graag met je mee, mocht je er niet helemaal uitkomen.

 

Wat is het verschil tussen een ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan?
Het ontruimingsplan is specifiek gericht op procedures bij ontruiming, alarmering en de taakverdeling tijdens een ontruiming van het gebouw. Dit is minder uitgebreid dan het bedrijfsnoodplan.

Het bedrijfsnoodplan is een compleet plan waarin onder andere het BHV-beleid, maatgevende factoren, scenario’s, opleiding- en oefenplan en een advies over het minimaal aantal op te leiden BHV’ers in terugkomt. Daarnaast maakt het ontruimingsplan, als los uitneembaar plan, ook onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan. 

Hoeveel kost een ontruimingsplan?
Het opstellen van een ontruimingsplan is maatwerk. Dit is onder andere afhankelijk van de soorten risico’s binnen de organisatie, grootte van de locatie(s) en het aantal locaties. Voor een op maat gemaakte offerte, klik op knop "offerte aanvragen" hierboven.

Wat is de werkwijze bij het opstellen van een ontruimingsplan?
Onze adviseur komt langs op locatie. Door middel van een rondgang door de locatie(s), in combinatie met een gesprek aan de hand van een intakeformulier wordt de noodorganisatie in kaart gebracht. Hierdoor ontvangt de adviseur de benodigde informatie om een concept ontruimingsplan op te stellen. De klant ontvangt het concept plan en vult waar nodig informatie aan. Vervolgens wordt het plan definitief gemaakt en opgeleverd. Hierbij hanteren wij een doorlooptijd van twee weken, van opname op locatie tot de oplevering van de conceptrapportage.

Mag je met andere huurders gezamenlijk een ontruimingsplan hebben?
Samenwerken op BHV-gebied kent vele voordelen. Sterker nog: Artikel 19 van de Arbo-wet beschrijft dat indien in een bedrijf verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, ze onderling doelmatig moeten samenwerken. Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk op BHV-gebied, hieronder drie voorbeelden:

  1. Iedere werkgever heeft een eigen BHV-organisatie. In geval van een calamiteit is afgesproken elkaar te waarschuwen.

  2. Werkgevers leveren BHV’ers aan en vormen samen één BHV-organisatie. Hierbij wordt schriftelijk vastgelegd wie, wat aan de BHV-organisatie bijdraagt.

  3. Ontruiming wordt als BHV-taak door iedere werkgever zelf georganiseerd, de overige BHV-taken (brandbestrijding en eerste hulpverlenen) worden gezamenlijk als één BHV-organisatie opgepakt

Graag gaan we met jou in overleg over de verschillende mogelijkheden en bekijken we gezamenlijk welke vorm van samenwerking het beste aansluit.

Wat is het verschil tussen ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden?
Een ontruimingsplan beschrijft uitgebreid de procedures bij een ontruiming van het gebouw. Bijvoorbeeld wie voert welke taak uit, welke verantwoordelijkheden zijn er en hoe is de rolverdeling. Ontruimingsplattegronden zijn tekeningen aan de muur waarop de dichtstbijzijnde vluchtweg staat aangegeven, beschikbare BHV-middelen en beknopte instructie voor medewerkers.

Neem

contact

op

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur

bottom of page