Coronavirus nieuws CCB Groep

Bijgewerkt op: 15 mei 2020

FOR ENGLISH, SEE BELOW


NL: update 15-5: start opleidingen in juni!


Wij zij blij dat wij weer aan de slag mogen. Dit betekent dat wij vanaf 15 juni weer langzaam met onze opleidingen starten. We zullen het anderhalvemeter protocol gaan volgen welke is opgesteld door o.a. NIBHV, Rode Kruis en NRR. Dit protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO en BHV-cursussen, binnen de door het RIVM gestelde maatregelen.


Wij zorgen ervoor dat alle BHV’ers en EHBO’ers dit jaar allemaal op een prettige en veilige manier hun opleiding en herhaling nog kunnen volgen, zodat zij kunnen handelen in geval van nood.


In het kort ziet de planning er zo uit:

 • Basisopleiding BHV: start medio juni om er voor te zorgen dat nieuwe BHV'ers opgeleid kunnen zijn voor de zomervakantie.

 • Herhaling BHV/EHBO/Ploegleider: start vanaf 1 september. Wij zorgen voor verlenging van de certificaten zolang de BHV'er dit jaar zijn/haar herhaling volgt.

 • Instructeursopleidingen: de lopende trainingen worden begin juni hervat zoals afgesproken met de deelnemers.

 • Overige opleidingen: alle andere opleidingen plannen wij opnieuw in vanaf 1 september.

 • In-company trainingen: wij nemen contact op met al op onze klanten waar wij in-company opleidingen voor verzorgen om samen te kijken wanneer we de geannuleerde cursus(sen) weer inplannen en hoe we de rest van het najaar in gaan vullen.

Alle trainingen zullen ingekort gaan worden, met kleine groepen (6-8 personen) en met ondersteuning van op maat gemaakte online trainingen.

ENG: update May 15: start training in June!

We are excited that we can get back to work. This means that we will slowly start our training again from June 15. We will follow the one and a half meter protocol that has been drawn up by, among others, NIBHV, Red Cross and NRR. The objective of this protocol is to be able to safely restart with (practical) training of first aid and emergency response courses, within the measures set by RIVM. We ensure that all EROs and first aiders can follow their (repetition) training in a pleasant and safe way, so that they can act in case of an emergency.


In short, the schedule looks like this:

 • Basic emergency response training: start mid-June to ensure that new emergency response officers can still be trained before the summer holidays.

 • Repetition training emergency response / first aid / team leader: starts from September 1. We will extend the certificates as long as the emergency response officer follows his / her repetition this year.

 • Instructor training: current training will resume in early June as agreed with the participants.

 • Other courses: we plan all other courses again from September 1.

 • We contact all of our customers for whom we provide in-company training to discuss when we can reschedule the cancelled course(s) and how we will continue the upcoming months.

All training will be shortened, with small groups (6-8 people) and with support of customized online training.


NL: update 24-4: maatregelen CCB 1,5 meter samenleving


Wij staan uiteraard te popelen om weer aan de slag te gaan met onze cursisten, maar zover is het helaas nog niet. Onze opleidingen gaan weer van start zodra de overheid de maatregelen rondom Covid-19 verder versoepelt en wij niet meer allemaal thuis hoeven te werken.

N.a.v. eerdere verwijzingen naar een 1,5 meter samenleving hebben wij niet stil gezeten en zijn wij onze cursussen en locatie opnieuw aan het inrichten.

Hoe ziet de 1,5 samenleving er bij CCB uit:

 • Wij willen overal in ons gebouw 1,5 meter afstand kunnen houden tussen de aanwezige personen.

 • We gaan het zo inrichten dat elke cursist op een prettige manier les bij ons krijgt, zonder zich zorgen te moeten maken over zijn/haar gezondheid.

 • Wij gaan met kleinere groepen van maximaal 6-8 personen werken waarbij elke cursist een eigen tafel, eigen oefenmiddelen, een eigen reanimatiepop en een eigen ruimte van ruim 1,5 meter heeft. Wij gaan ook werken met verschillende start- en pauzetijden.

 • De herhaling BHV en EHBO van 1 dag brengen wij terug tot een ½ dag met ondersteuning van een op maat gemaakte e-learning. De basisopleiding op dezelfde manier, van 2 dagen naar 1 dag.

 • Door te werken met kleine groepen, meer individuele training en een e-learning, houden onze cursussen dezelfde kwaliteit als voorheen.

 • Wij proberen zoveel mogelijk de opleidingen die bij klanten gepland zijn (in-company) bij ons te laten plaatsvinden zodat wij in kunnen staan voor een veilige en gezonde cursusomgeving.

 • Wij volgen de meest recente reanimatierichtlijnen, dus voorlopig gaan we bij herhalingen niet oefenen met beademen, maar alleen met het geven van borstcompressies. Bij de basisopleiding oefenen de cursisten wel met beademingen.

 • Alle cursisten met gezondheid