top of page

De Preventiemedewerker: 10 meest gestelde vragen (en antwoorden)

Elke werkgever dient volgens de arbowet minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. De preventiemedewerker is een medewerker die de werkgever ondersteunt in de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties door middel van preventie. In 1 juli 2017 is er een wetswijziging in werking getreden waardoor de rol van preventiemedewerker meer gedragen wordt binnen de organisatie. Toch roept de rol van preventiemedewerker nog steeds veel vragen op bij werkgevers en werknemers. De meest gestelde vragen beantwoorden we hier.


1. Wat zijn de taken van preventiemedewerker?

De preventiemedewerker voert de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit, eventueel samen met andere personen uit de organisatie of een externe deskundige. Uit de RI&E volgen arbomaatregelen, deze worden (mede) uitgevoerd door de preventiemedewerker, hij/zij werkt hierbij nauw samen met de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast zijn er nog aanvullende taken denkbaar als voorlichting geven aan medewerkers en het signaleren van onveilige situaties op de werkvloer.


2. Moet elk bedrijf een preventiemedewerker aanwijzen?

Ja, elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.


3. Hoeveel preventiemedewerker(s) dienen we te hebben?

In de Arbowet staat niet bepaald hoeveel preventiemedewerkers er moeten zijn. Er staat wel dat er voldoende moeten zijn om de taken goed uit te kunnen voeren. Uit de RI&E zou een advies moeten volgen over, onder andere, het aantal preventiemedewerkers.

Bij de meeste bedrijven volstaat één persoon, maar binnen organisaties met meerdere vestigingen worden er vaak meerdere personen aangesteld. Ook is het afhankelijk op welke niveaus je de preventiemedewerker wilt inzetten. Soms wordt er gekozen voor een uitvoerende preventiemedewerker om de veiligheid op de werkvloer in de gaten te houden en een beleidsmatige medewerker die voor de uitvoering en coördinatie van de RI&E zorgt.


4. Is het verplicht om een cursus te volgen om de preventietaken uit te voeren?

Nee niet direct. Er staat wel in de Arbowet dat de preventiemedewerker over voldoende ervaring en deskundigheid moet hebben om de preventietaken uit te kunnen voeren. Dus als de werkgever een medewerker aanstelt die weinig tot geen achtergrond heeft in dit vakgebied, dan is het wel raadzaam deze medewerker te laten scholen. Op onze website kun je meer informatie vinden over de cursus Preventiemedewerker (klik hier).


5. Worden er eisen gesteld aan de preventiemedewerker?

Ja, niet heel concreet, maar de preventiemedewerker dient over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken. Er dienen er voldoende te zijn qua aantal en voldoende beschikbaar te zijn qua tijd. De eisen die gelden voor de werkgever dienen uit de RI&E te komen.

Over het algemeen als er wordt gekozen voor één preventiemedewerker, dan is dat wel iemand op minimaal MBO werk- en denkniveau. Het is verder aan te raden om iemand te kiezen die al een rol heeft op het gebied van arbo- en veiligheid zoals een bedrijfshulpverlener, arbocoördinator, facilitair medewerker of een HR medewerker.


6. Kunnen we de preventiemedewerker uitbesteden?

Nee, de preventiemedewerker moet een eigen werknemer zijn of de directeur zelf (bij maximaal 25 werknemers).


7. Ben ik als preventiemedewerker aansprakelijk voor onveilige situaties?

Nee. De preventiemedewerker wordt beschouwd als een gewone werknemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of tekortkomingen. Als de bepalingen uit de Arbowet niet worden nageleefd, dan kan de werkgever daarvoor wel aansprakelijk worden gesteld op basis van de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek.


8. Moet een preventiemedewerker schriftelijk aangesteld worden?

Ja. Hierbij is het aan te bevelen om de taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker(s) en de arbeidsrechtelijke bescherming vast te leggen. De preventiemedewerker heeft namelijk een soortgelijke ontslagbescherming als een OR-lid.


9. Moet een werkgever tijd vrijmaken voor mijn werkzaamheden als preventiemedewerker?

Ja, het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. De hoeveelheid tijd is afhankelijk van het aantal taken, dit zou vastgelegd moeten worden in de aanstellingsbrief.


10. Wat heeft de wijziging van de Arbowet 2017 veranderd voor de preventiemedewerker?

De medezeggenschap (bijvoorbeeld OR) kan medebepalen welke positie de preventiemedewerker krijgt binnen de organisatie en welke persoon of personen hiervoor worden aangesteld. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.


Voor meer info: klik hier

Of neem contact op met:

Jan Hemmers

hemmers@ccb-groep.nl

020 - 528 6889

724 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page