top of page

Najaar 2021: opleidingen en corona maatregelen

Allereerst, wat zijn we blij dat we weer mensen in ons gebouw en in onze lessen hebben!

In het voorjaar hebben we vooral heel veel online herhalingen BHV gegeven. Na de zomervakantie zijn we begonnen met de (verkorte) praktijksessies. Dat is natuurlijk waar het om draait: Doen! Een BHV’er moet (durven) handelen in geval van nood.


Hier in het kort een overzicht hoe ons programma eruit ziet dit najaar:


Nieuwe richtlijnen eerste hulp (NREH2021)

Er zijn sinds juni nieuwe richtlijnen eerste hulp welke we hebben verwerkt in al onze lessen. Gelukkig blijft het reanimeren op dezelfde manier gaan. De eerste hulp lesstof is alleen op details gewijzigd.


Herhaling BHV praktijksessie (2 uur)

Kort en krachtig oefenen in kleine groepjes van zo’n 7 personen. We oefenen het volledige reanimatieprotocol, verslikking/verstikking, wonddrukverband, ontruiming en blussen. Bij trainingen op bedrijfslocatie (in-company) richten we ons meer op ontruimen en alarmeren dan op blussen dit jaar. Wanneer een BHV’er de online sessie in het voorjaar heeft gevolgd en deze praktijksessie, dan wordt de deelnemer opnieuw gecertificeerd.


Basisopleiding BHV (e-learning + 1 dag)

Vorig jaar zijn we gestart met kleine groepen, e-learning vooraf en 1 dag praktijk + een examen van het NIBHV. De reacties zijn positief, dus blijven we het dit najaar op dezelfde manier doen.


Opleiding EHBO (e-learning + 1 dag)

Wij hebben in de afgelopen periode de klassikale EHBO opleiding vervangen door de variant met een uitgebreide e-learning van het Rode Kruis. Hierdoor is de klassikale lestijd teruggebracht naar 1 dag.


Herhaling EHBO (e-learning + ½ dag)

Dit najaar bieden we de tijdelijke variant aan van ½ dag herhaling EHBO met e-learning van het Rode Kruis, omdat wij vanwege Covid-19 voor het tweede jaar onze cursussen herhaling EHBO inkorten. Deze e-learning is vrijblijvend, één jaar geldig en duurt ongeveer 14 uur.


Overige opleidingen

Onze overige opleidingen worden ook deels met e-learning en in kleine groepen verzorgd. In-company trainingen gaan in overleg met de klant.


Corona maatregelen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt wanneer hij/zij een training bij ons volgt, daarom hebben we besloten om een deel van onze maatregelen in stand te houden:


Maatregelen die voorlopig blijven:

  • Groepen van maximaal 7 personen in onze lokalen. Elke deelnemer heeft een eigen werkplek en middelen, zoals: eigen tafel, reanimatiepop, handschoenen, overig oefenmateriaal en desinfectiemiddelen.

  • Onze lunch wordt niet in de kantine geserveerd, maar elke deelnemer krijgt een eigen lunchtasje uitgereikt.

  • Bij gezondheidsklachten wordt de persoon verplaatst naar een andere cursus.

  • Onze luchtbehandelingsinstallatie in de lokalen circuleert geen lucht, maar voert binnenlucht af en zuigt buitenlucht direct aan zonder vermenging van beide luchtstromen.

We zijn blij dat we niet meer heel strak de 1,5 meter hoeven te hanteren, maar tegelijkertijd willen we de maatregelen langzaam afbouwen zodat iedereen zich er prettig bij blijft voelen.

114 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page