top of page

Bedrijfsnoodplan

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever om de veiligheid van de werknemer te waarborgen. Het Arbobesluit schrijft voor dat er een intern noodplan opgesteld moet worden voor noodsituaties. Doel van het plan is om een bedrijfsnoodorganisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

CCB-Bedrijfsnooplan

Samenvatting bedrijfsnoodplan

  • Bedrijfsnoodplan wordt op maat gemaakt (op basis van restrisico’s en maatgevende factoren)

  • Plan voldoet aan Arbobesluit artikel 2.5c

  • Afspraak op korte termijn, concept bedrijfsnoodplan binnen 2 weken

  • Inclusief ontruimingsplan en advies over de inrichting van de noodorganisatie

  • Zowel in Nederlands als in het Engels mogelijk 

  • Prijs op aanvraag (klik op oranje knop beneden)

Bedrijfsnoodplan

Vraag & antwoord

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan?
Het bedrijfsnoodplan is een compleet plan waarin onder andere het BHV-beleid, maatgevende factoren, scenario’s, opleiding- en oefenplan en een advies over het minimaal aantal op te leiden BHV’ers in terugkomt. Daarnaast maakt het ontruimingsplan, als los uitneembaar plan, ook onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan. Met het bedrijfsnoodplan heeft u de voornaamste onderwerpen op BHV-gebied bij elkaar gebundeld.

Het ontruimingsplan is specifiek gericht op procedures bij ontruiming, alarmering en de taakverdeling tijdens een incident. Dit is minder uitgebreid dan het bedrijfsnoodplan. Klik hier om de verschillen tussen bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan overzichtelijk in beeld te krijgen.

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?
Ja een werkgever is verplicht om een noodplan te hebben voor dreigende noodsituaties (eis Arbobesluit). Het bedrijfsnoodplan is alomvattend en geeft een overzichtelijke omschrijving van de noodorganisatie en BHV-beleid als geheel. Het ontruimingsplan, dat onderdeel uitmaakt van het bedrijfsnoodplan (als los uitneembaar deel) is ook meestal verplicht (eis vanuit Bouwbesluit). Het ontruimingsplan is beknopter van opzet. Voor de meeste (met name grotere) organisaties wordt geadviseerd een bedrijfsnoodplan op te stellen. 

 

Is een bedrijfsnoodplan vergelijkbaar met BHV-plan of calamiteitenplan?
Ja. de termen worden op verschillende manieren gebruikt, maar eigenlijk wordt hetzelfde bedoeld: een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Wat ons betreft is “bedrijfsnoodplan” hiervoor de meest alomvattende term. Wat we hier met bedrijfsnoodplan aanduiden heet in de wet ‘intern noodplan’ (artikel 2.5c van het Arbobesluit).

Hoeveel kost een bedrijfsnoodplan?
Het opstellen van een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan is maatwerk. Dit is onder andere afhankelijk van de soorten risico’s binnen de organisatie, grootte van de locatie(s) en het aantal locaties. Voor een op maat gemaakte offerte, klik op knop "offerte aanvragen" hierboven.

Wat is de werkwijze bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan?
Onze adviseur komt langs op locatie. Door middel van een rondgang door de locatie(s), in combinatie met een gesprek aan de hand van een intakeformulier wordt de noodorganisatie in kaart gebracht. Hierdoor ontvangt de adviseur de benodigde informatie om een concept bedrijfsnoodplan op te stellen. De klant ontvangt het concept plan en vult waar nodig informatie aan. Vervolgens wordt het plan definitief gemaakt en opgeleverd. Hierbij hanteren wij een doorlooptijd van twee weken, van opname op locatie tot de oplevering van het concept.

Neem

contact

op

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur

bottom of page