top of page
HOME
Studievoorwaarden

Studievoorwaarden

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle door CCB Groep georganiseerde opleidingen.
1. Inschrijven
Inschrijven voor een opleiding kan per email of via het cursusplanning- en inschrijfformulier op de website. Na het versturen van uw inschrijving is deze definitief en gaat u akkoord met deze studievoorwaarden.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met daarin de naam van deelnemer(s), opleiding en opleidingsdata. Indien er geen voldoende cursusplaatsen beschikbaar zijn voor uw inschrijving, zal CCB Groep een passend alternatief voorstellen en bij akkoord dient deze per email bevestigd te worden.
 
CCB Groep behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een opleiding te annuleren. Hierbij vervalt de oorspronkelijke inschrijving en zal ccb groep een passend alternatief voorstellen.
 
2. Betaling
Bij de opleidingsprijzen zijn alle kosten inbegrepen zoals studiemateriaal, examenkosten en eten en drinken (bij een opleiding op locatie van opdrachtgever is geen vergoeding voor eten en drinken opgenomen). U ontvangt een factuur voor uw inschrijving. Deze heeft een betalingstermijn van 14 dagen.
 
3. Annuleren en wijzigen cursusplaats
Annuleringen of wijzigingen dienen altijd per email verstuurd te worden aan adm@ccb-groep.nl. Elke ander vorm wordt niet geaccepteerd.
  • Tot 2 weken voor aanvang van de opleiding: de inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding: annuleren of wijzigen is niet meer mogelijk. Het volledige cursusgeld wordt in rekening gebracht. U heeft hierna het recht om binnen een half jaar alsnog aan de betreffende opleiding deel te nemen tegen 50% van de dan geldende cursusprijs.
 
4. Vervanging of wijziging cursist
Het is altijd mogelijk om een cursist kosteloos te vervangen door een andere cursist. Dit dient voor aanvang van de opleiding doorgegeven te worden per email aan adm@ccb-groep.nl.
 
5. Verzuim
Ziekte of verhindering geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en er zal altijd het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht. U heeft hierna het recht om binnen een half jaar alsnog aan de betreffende opleiding deel te nemen tegen 50% van de dan geldende cursusprijs.
 
6. Aansprakelijkheid
CCB Groep is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan (eigendom van) opdrachtgever of cursist door welke oorzaak dan ook tenzij sprake is van opzet of nalatigheid aan de zijde van CCB Groep.
bottom of page