BHV oefeningen

Doel van elke oefening is te zorgen dat de BHV-organisatie goed voorbereid is op een calamiteit. Er zijn diverse oefendoelen te bepalen, zoals oefenen van de ontruimingsprocedure, een daadwerkelijke ontruiming van een gebouw tot communicatie bij een calamiteit of het gebruik van een evacuatiestoel. Elk van deze oefeningen kunnen we opzetten en begeleiden.

Klik op een afbeelding voor meer informatie.

Ontruimingsoefening
Ontruimingsoefening

Dit is een oefening waar (een deel van) het gebouw daadwerkelijk ontruimd wordt. Bij de inventarisatie spreken we de oefendoelen af en wensen vanuit de organisatie. Ook wordt er bepaald of de oefening aan alle medewerkers wordt gecommuniceerd of juist niet. Na de inventarisatie maken we een draaiboek. Tijdens de oefening zetten we een ervaren instructeur in. Hij/zij zal de voorbespreking leiden, de oefening waarnemen en evalueren. Na afloop leveren we een evaluatieverslag met aanbevelingen.

press to zoom
Tabletop
Tabletop

Een tabletop oefening is een simulatie van een ontruiming. Aan de hand van een casus wordt ‘op tafel’ een ontruiming nagespeeld. We gebruiken hiervoor een grote plattegrond, poppetjes en hulpmiddelen en doorlopen stap voor stap het scenario met de deelnemers. Voordelen zijn: er hoeft niet daadwerkelijk ontruimd te worden, het is overzichtelijk en laagdrempelig. De tabletop zetten we veelal in als voorbereiding op een daadwerkelijke ontruimingsoefening.

press to zoom
Communicatie
Communicatie

Bij vrijwel elk incident is de onderlinge communicatie tussen hulpverleners lastig, zeker bij minder geoefende personen. Bij een communicatie oefening is het doel meestal het verbeteren van de communicatie tijdens een incident. Bij de inventarisatie proberen we eerst te achterhalen wat er verbeterd moet worden en waarom. Op basis van deze informatie stellen we oefening(en) op. Veelal is het oefenen van het portofoonverkeer het doel, deze worden dan in groepjes of koppels uitgevoerd.

press to zoom
Evacuatiestoel
Evacuatiestoel

Een evacuatiestoel wordt gebruikt om minder-zelfredzame personen, zoals een rolstoelgebruiker, te evacueren tijdens een calamiteit. Ook kan dit via de trap gebeuren. Bij een calamiteit kan de lift waarschijnlijk niet meer gebruikt worden. Hierdoor kunnen minder-zelfredzame personen naar beneden worden gebracht. Bij organisatie waarbij er 1 of meerdere rolstoelgebruikers zijn, is het raadzaam om een evacuatiestoel te plaatsen en om daar regelmatig mee te oefenen.

press to zoom

Samenvatting BHV oefeningen

  • 1 dagdeel, geschikt voor elke organisatie

  • Vooraf een korte inventarisatie door CCB

  • Scenario's afgestemd op het bedrijf

  • Begeleiding door ervaren en gecertificeerde BHV-instructeurs

  • Inclusief verslag met aanbevelingen

  • Prijs op aanvraag (klik op knop "offerte aanvragen")

 

Vraag & antwoord

 

Hoe vaak moeten we een ontruimingsoefening houden?

Aanbevolen wordt om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren. De wet geeft hier geen concreet uitsluitsel over, behalve dat bedrijfshulpverleners moeten beschikken over een zodanige opleiding dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen.

Ook de overheid raadt aan minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Daarnaast is het uitvoeren van een ontruimingsoefening de perfecte mogelijkheid om de procedures uit het ontruimingsplan te “testen” en waar nodig het ontruimingsplan bij te stellen. 
 

Moeten we bij een oefening altijd het gebouw daadwerkelijk ontruimen?

Nee. Een ontruimingsoefening kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Doel is om de BHV-organisatie te trainen en procedures te oefenen. Een daadwerkelijke ontruimingsoefening komt het dichtste bij de werkelijkheid, maar is voor de organisatie niet altijd even wenselijk. Andere mogelijkheden zijn “droog” oefenen, de BHV’ers oefenen procedures maar medewerkers worden niet daadwerkelijk ontruimd. Een andere mogelijk is oefenen met behulp van een tabletop oefening. Hierbij wordt een grote plattegrond van de organisatie uitgerold en worden procedures op de plattegrond geoefend. De tabletop oefening is een ideaal middel om mee te starten bij een minder ervaren BHV-organisatie (oefening kan makkelijk worden stopgezet voor instructie) en vergroot daarnaast de gebouwkennis enorm!

 

Ontvangen we een verslag van een oefening?

Ja. Iedere ontruimingsoefening die door instructeurs van CCB Groep wordt begeleid, wordt na afloop gezamenlijk met de BHV-organisatie geëvalueerd. De instructeur stelt een gedetailleerd verslag op van de observatie tijdens de oefening en de evaluatie met de BHV-organisatie. Onder andere het tijdspad, verloop van de oefening en aanbevelingen voor de organisatie komen terug in het verslag. .

Voor wie is een communicatie oefening bedoeld?

Een communicatieoefening is geschikt voor iedere BHV-organisatie. Binnen iedere BHV-organisatie is communicatie tijdens een incident zeer belangrijk. Zowel het intern alarmeren van collega BHV’ers, het extern alarmeren van de hulpdiensten en communicatie tussen BHV’ers onderling. Daarnaast wordt binnen sommige BHV-organisaties gebruikgemaakt van hulpmiddelen zoals pagers of portofoons. Wordt er binnen uw organisatie gebruik gemaakt van hulpmiddelen, dan horen we dit graag en gaan we tijdens de oefening hier verder op in. 

Waar bestaat een oefening met een evacuatiestoel uit? 

Om niet- of verminderd zelfredzame personen te evacueren kan gebruik worden gemaakt van een evacuatiestoel. De ervaring leert dat wanneer voor de eerste keer met de evacuatiestoel wordt gewerkt, dit soms als “eng” wordt ervaren. Zeker tijdens een ontruiming, waarbij het druk kan zijn in het trappenhuis, is het van belang dat de BHV rustig en beheerst met behulp van de evacuatiestoel personen kunnen ontruimen. De oefening is vooral praktijkgericht, veel oefenen met de evacuatiestoel en ervaren hoe het is om als persoon plaatst te nemen in de stoel tijdens een evacuatie.

Neem

contact

op

ccb groep

Poortland 43

1046 BD Amsterdam

020 - 5286889

ccb@ccb-groep.nl

Wij zijn open op werkdagen van

8:30 tot 17:00 uur